UPRAWNIENIA

Nasza firma posiada certyfikowane w UDT laboratorium oraz stosowne uprawnienia do wykonywania robót. 

 
1. Uprawnienia do wytwarzania 
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
2. Uprawnienia do wykonywania 
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących
 
3. Uprawnienia do dokonywania modernizacji 
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących- kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących
 
4. Uprawnienia do wytwarzania elementów 
 • urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 
5. Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu 
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów cekłych zapalnych
 
6. Świadectwo uznania laboratorium 
 • badania wizualne
 • badania penetracyjne
 • badania ultradźwiękowe
 • pomiar twardości metali
 • próba  rozciągania metali
 • próba udarności metali
 • próba zginania metali
 • badania metalograficzne