Uzupełnienie raportu rocznego Spólki

Raport okresowy 4/2018

Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje uzupełnienie raportu rocznego o dokument „Zasady ładu korporacyjnego”.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Zasady ładu korporacyjnego Bioerg S.A.

Comments are closed.