Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Bieżący | ESPI | 1/2023

Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które
odbyło się w dniu 28 grudnia 2022 roku _”NWZ”_:

Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 88.708.249
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na NWZ: 88.708.249
Udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 87,24%

Comments are closed.