Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bieżący | ESPI | 4/2021

Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło
się w dniu 3 listopada 2021 roku _”ZWZ”_:

1. New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 88.708.249
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na ZWZ: 88.708.249
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 87,24%

 

Comments are closed.