Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport bieżący 9/2018
Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 07.06.2018 r. otrzymał wypowiedzenie umowy od Autoryzowanego Doradcy Best Capital Sp. z o.o.
Umowa zostaje rozwiązana po upływie 14 dni od dnia wypowiedzenia tj. 21.06.2018 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Comments are closed.