Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Bioerg S.A.

Raport bieżący z plikiem 31/2016

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał drogą elektroniczną zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz ust 4. Ustawy o Ofercie Publicznej od spółki Delmont Capital LLC.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.