Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale…

Raport bieżący z plikiem 1/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym drogą elektroniczą od Profit Investments LLC zawiadomienia z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmnieszenia udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.