Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący z plikiem 28/2016

Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184,poz. 1539 z późn. zm.) od spółki pod firmą Profit Investments LLC w sprawie zmiany stanu posiadania.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.