Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów ponizej 10%- korekta

Raport bieżący z plikiem 30/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał drogą elektroniczną korektę zawiadomienia w trybie art.69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej od spółki United S.A. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.