Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący z plikiem 25/2016

Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 grudnia 2016 roku otrzymał drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10% od spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.