Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA Bioerg S.A.

Raport bieżący z plikiem 32/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał drogą elektroniczną zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 Ustawy o Ofercie Pubicznej od spółki United S.A.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załacznik do niniejszego raportu.