Zmiany w Radzie Nadzorczej Bioerg S.A.

Raport Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Michała Tymczyszyna, Pana Jerzego Karaszewskiego, Pana Krzysztofa Moszkiewicza, Panią Katarzynę Mielczarek oraz Panią Izabelę Karaszewską.

Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało, z chwilą podjęcia stosownych uchwał, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta: Panią Natalię Gołębiowską, Pana Radosława Graboś, Pana Michała Nyznar, Pana Krzysztofa Moszkiewicza oraz Pana Michała Tymczyszyna.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej wraz z niezbędnymi informacjami, Emitent przekaże w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Comments are closed.