Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 11/2022

Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nyznara.

Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego i Sławomira Karaszewskiego. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

BIOERG_zyciorys_J.Karaszewski.pdf

BIOERG_zyciorys_S.Karaszewski.pdf

Comments are closed.