Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 8/2021

Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”,”Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Tymczyszyna.

Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Wrona oraz Pana Michała Krzyżanowskiego.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

Andrzej Wrona_życiorys.pdf

Michal_Krzyzanowski_życiorys.pdf

Comments are closed.