Zmiany w Zarządzie Emitenta

Raport Bieżący | EBI | 9/2020

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu Spółki Pana Sławomira Karaszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania.

Równocześnie Rada Nadzorcza Emitenta stosowną uchwałą powołała do Zarządu Spółki Pana Piotra Klomfasa powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu Spółki wraz z niezbędnymi informacjami, Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Załącznik: Piotr Klomfas życiorysy

Comments are closed.